top of page

Antonio Tenreiro · Bibliografía

75 obras para 75 anos. Exposición Conmemorativa da Fundación do Museo de Pontevedra

Deputación de Pontevedra, 2003

 

A Coruña. A cidade na arte.

Museo de Belas Artes da Coruña.

A Coruña, Xunta de Galicia, 2008.

 

A Coruña vista por 6 fotógrafos + 6 pintores

[cat. exp. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, A Coruña].

A Coruña, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2004.

 

A doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad

[cat. exp. Museo de Belas Artes da Coruña]. Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2004.

 

A mares: o espello do mar na arte galega dos séculos XIX e XX

[cat. exp. Museo do Mar, Vigo]. Vigo, Museo do Mar, 2003.

 

Antonio Tenreiro 1923 - 2006

Monografías. Museo de Belas Artes da Coruña. Xunta de Galicia 2012.

 

Antonio Tenreiro na colección do COAG

Delegación do COAG na Coruña 2014

 

Artistas de Galicia. Guías culturais.

A Coruña, Xunta de Galicia, 2003.

 

Artistas galegos.

Pintores [Enciclopedia. postguerra 1: figuraciones]. Vigo, 2000.

 

Asociacionismo cultural en Galicia

(1961-1975): Un canto e unha luz na noite.

Textos de varios autores.

Consello da Cultura Galega,

Santiago de Compostela, 2012.

 

Atlántida. Ed facsímil.

A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 1997.

 

Bodegóns e Floreiros.

Colección Caixa de Vigo.

Vigo, 1998.

 

CACHEIRO VARELA, Maximino:

Historias da pintura; Odas aos pintores galegos.

Noia : Toxosoutos, 2009.

 

CAMPOY, Antonio Manuel:

Diccionario crítico del arte español contemporáneo.

Madrid, Ibérico Europea, 1973.

 

Catálogo da coleeciónde arte galega do Museo "Quiñones de Leon"

Concello de Vigo, 1995

 

Catálogo del patrimonio artístico de la Diputación de A Coruña: II, Artes Plásticas (1990-2010),

Antonio Garrido Moreno (dir). A Coruña, Diputación Provincial de A Coruña, 2011.

 

Catedra, revista eumesa de estudios

Textos de varios autores.

Concello de Pontedeume, 2010

 

Colección de arte do Concello da Coruña: pintura, debuxo, gravado, escultura.

Mercedes Visos Rodríguez (dir.). A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, 2009.

 

Colección Caixa Vigo.

T.2. Vigo, 1993.

 

Colección Arte Galega.

Museo Quiñones de León. Vigo, 1995.

 

Colección de Arte da Xunta de Galicia 1986-1993.

A Coruña, 1995.

 

Coruña La Historia y Turismo.

José Antonio Barbeito Rocha.

A Coruña, 2002.

CHAMOSO LAMAS, Manuel.

Arte, en Galicia.

Barcelona, Edit. Noguer, 1976.

 

España, Spain, Espagne:

revista de Viajes Meliá, N. 18.

1º TRIMESTRE. 1952.

 

Exposición antológica de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario [cat. exp. Kiosko Alfonso]

A Coruña, 1990.

 

Galería de Arte:

revista de Exposiciones y subastas, N. 42. AÑO 3. Abril 1975.

 

Galicia Arte

Textos de varios autores

Hediciones Hércules, A Coruña, 1999

 

Galicia Emigrante

Escolmas de textos da Audición radial de Luis Seoane (1954-1971) (il.):,

Ediciós do Castro. A Coruña, 1967.

 

GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel:

TENREIRO, Antonio, et al. (il.):

El cuervo en la ventana.

Vigo, Faro de Vigo, 1967.

 

GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel:

O Home. O libro. A palabra. A imaxe.

C-1088/03

Concello da Coruña 2003

 

Guía de artistas de Galicia

Xunta de Galicia, Consellería de Cultura.

Santiago de Compostela, 2003

 

Homenaje a Laureano Álvarez

[cat. exp. Casa de Cultura “Salvador de Madariaga”, A Coruña]. A Coruña,

Ayuntamiento de A Coruña, 1999.

 

Homenaxe a Miguel González Garcés

C-978-1991

Deputación da Coruña 1991.

 

KHAYYAM, Omar; TENREIRO, Antonio, et al. (dib): Rubaiyat.
A Coruña, Deputación Provincial, 1992.

 

Medio século de Arte Galega:

Xunta de Galicia, A Coruña 1991.

 

LÓPEZ BERNARDEZ, Carlos

Brreve historia del arte gallego

Ediciones Nigratea, Vigo 2005

 

Los Gallegos

Ediciones Itsmo, Madrid 1976.

 

MON, Fernando:

La pintura actual en Galicia,

(Notas para un ensayo)

Faro de Vigo, 1967.

 

MON, Fernando:

Pintura contemporánea en Galicia.

A Coruña, Caixa Galicia, 1987.

 

MORENO GALVÁN, José María: Introducción a la pintura española actual.

Madrid: Publicaciones Españolas, 1960.

 

Mundo Hispánico:

revista de I Bienal Hispano Americana de Arte, N. 46 (1952).

 

PABLOS, Francisco:

Plástica gallega.

Vigo, Caixavigo, 1981.

 

O bodegón oculto. A natureza morta na arte contemporánea galega. 

Fundación Nova Caixa Galicia.

A Coruña, 2014.

 

PABLOS, Francisco:

A Pintura en Galicia: do XVII ás últimas tendencias.

Vigo, Nigra Trea, 2003.

 

Plástica gallega

Textos de varios autores.

Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 1981

 

Renovadores da pintura galega: 1945-1982

[Cat. Exp. Concello da Coruña]

Concello da Coruña, 1983.

 

Revista Nacional de Arquitectura,

N. 99, portada. 1975.

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

 

SEOANE, Luís

Comunicacións mesturadas

Editorial Galaxia, Vigo, 1994

 

Tenreiro. Galeria Sargadelos... Barcelona, 1975. Catálogo. [fol.] Francisco de Pablos (pr.). – Barcelona, 1975 .

 

TENREIRO BROCHÓN, Antonio:

A. Tenreiro [cat. exp. Centro Cultural CaixaVigo]. Vigo, Caixavigo, 1990.

 

TENREIRO BROCHÓN, Antonio:

“Apuntes de un viaje a París”,

en Abrente : revista de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, N. 26 (1994), pp. 71-81. A Coruña, Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, 1994.

 

TENREIRO BROCHÓN, Antonio:

Tenreiro [cat.exp. Palacio Municipal de Exposiciones Kiosko Alfonso, A Coruña], Ayuntamiento de A Coruña, 1995.

 

TENREIRO BROCHÓN, Antonio:

“Cinco apuntes de Venecia”, en Abrente: revista de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, N. 31 (1999), p. 239-[243]. A Coruña: Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, 1999.

 

TENREIRO BROCHÓN, Antonio:

Obra negra y cuadernos de viaje

[cat. exp.] A Coruña, Delegación de A Coruña del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2002.

 

TENREIRO BROCHÓN, Antonio:

“A la novena”, en Abrente: revista de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, N. 32/33/34 (2000/01/02), p. 137. A Coruña: Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, 2002.

 

Treinta pintores coruñeses: I edición

[cat. exp. Sala Giannini, A Coruña]

A Coruña: Sala Giannini, 1975.

 

Treinta pintores coruñeses: II edición

[cat. exp. Sala Giannini, A Coruña]

A Coruña: Sala Giannini, 1980.

 

Trazos e camiños

Xunta de Galicia, 1993.

 

Vangardas e silencios

Xunta de Galicia, A Coruña 1988.

 

VASCO CONDE, Pedro:

“Antonio Tenreiro, un vanguardista”,

en Marineda, nº 4 (1996), pp. 21-23.

 

VASCO CONDE, Pedro:

“Antonio Tenreiro”, en: Artístas Galegos: Pintores. Posguerra I: figuracións, pp. 334-373. Vigo, Nova Galicia Edicións, 2000.

 

VV.AA. Historia del arte gallego.

Ed. Alhambra. Madrid, 1982.

 

60 imaxes dunha colección:

Xunta de Galicia, A Coruña 1992.

 

V Bienal Internacional de Arte de Pontevedra:

Diputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra 1982.

bottom of page